2008-02-26

Ni funebras kaj kondolencas

Min malĝojigas la novaĵo pri la morto de Gustavo Ariza Guerra, agema esperantisto, vikipediisto, kaj ĉefa organizinto loka, en urbo Nejvo (hispane: Neiva) de nia pasintjara Kolombia Kongreso de Esperanto, en la Universitato Sudkolombia, kie li laboris en la Planada fako.
Mi kopias ĉi-malsupre la mesaĝon senditan far nia elstara kolombia esperantisto Luis Jorge Santos-Morales, per kiu ni en la grupo Esperanto en Kolombio ekkonis la aferon:

Gesamideanoj:

Mi ĵus ricevis mesaĝon de Francy Elena Ariza, la fratino de Gustavo, per kiu ŝi sciigas al mi pri lia forpaso antaŭ du tagoj.
La cirkontancojn de tiu surpriza okazaĵo ŝi ne mencias. Anstataŭ, per tre mildaj kaj trankvilaj vortoj, ŝi diras, ke sia kara frato jam troviĝas en la spirita mondo.
Sendepende de la maniero, laŭ kiu li forlasis nin ĉiujn tiel subite, neniam ni forgesos, ke la ĉefa noto de nia ĵusa Kolombia Kongreso de Esperanto en Nejvo estis ĝuste la granda kaj vibriga entuziasmo de Gustavo.
Gustavo Ariza estis la fakta Organizinto de nia pasintjara Kongreso ĉe Sud-Kolombia Universitato.
Ni ĉiam benos, rebenos kaj rebenados lian memoron.
Gustavo estis vere promesplena kaj tre juna Esperantisto.
Ni bedaŭras lian nunan foreston, sed ni ĝojas, ke li finfine estas en tiu bela kaj Dia dimensio pri kiu li tiel ofte, certe kaj fervore parolis al siaj geamikoj.

Pacon kaj amon al li.

Etiquetas: ,

6.2914-75.5361