2010-08-01

Tradukilo GramTrans

Mi foje utiligas Traduku.net (pri kio mi iam blogis) por helpi min en tradukado Angla  Esperanto (kvankam la tradukilo ebligas tradukojn en/el alia linvoj el/en Esperanto).
Nu, dum la lastaj tagoj mi trovis la tradukilon GramTrans kiu ankaŭ jam inkluzivas tradukeblojn:
Angla  Esperanto.
Dana  Esperanto
Norvega  Esperanto
Portugala  Esperanto.
Bona afero, havi plian ilon por Esperanto.

Cetere, alia neforgesinda tradukilo estas Apertium kiu ebligas tradukadojn:
Esperanto  Angla
Angla  Esperanto
Kataluna  Esperanto
Hispana  Esperanto.

Etiquetas: , ,

1 Komentoj:

Anonymous Keĉjo diris ...

Estas bone, ke pli da esperantlingvaj tradukiloj ekzistas, sed oni bezonas esplori ilan kvaliton. traduku.net produktas aprobindan tradukon, se oni uzis vorton saman al la cellingvo. Espereble la du aliaj estas pli bonaj. Eble mi kritikos ilin.

8/12/2010 07:51:00 p. m.  

Publicar un comentario

<< Home

6.2914-75.5361